top of page

Ik ben ileen,

Ileen%20Elst-MDB_4204_edited.jpg

Seks- en relatiecoach met een expertise binnen vrouwelijke seksualiteit en non-monogame relatievormen. 

 

Zolang ik mij kan herinneren, ben ik geïntrigeerd door hoe mensen zich tegenover elkaar verhouden. Mijn fascinatie richt zich op seksualiteit en relaties: wat mensen verbindt, wat hen in elkaar aantrekt en wat een relatie in mensen los kan maken. De kracht van liefde, de puurheid van seksualiteit.

Mijn kernwaarden

OP MAAT

Ik geloof niet in standaardoplossingen, ik geloof in maatwerk: oplossingen die het beste bij jouw wensen en grenzen aansluiten. Ik geef je de ruimte om deze te leren aanvoelen, de moed om authentieke keuzes te durven maken en de tools om deze te eren binnen jouw relatie(s). 

EDUCATIE

In de wirwar van berichten over liefde en seks, wil ik laten zien wat er écht toe doet. In de 21e eeuw is onze voorlichting steeds seksnegatiever geworden, met de focus op de gevaren van seks, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat dit contraproductief is. Bovendien wordt nog een te eenzijdig beeld geschetst van zowel seks als relaties, wat veel mensen en hun ervaringen tekort doet. Ik wil weer een positieve draai geven aan voorlichting, een inclusief beeld schetsen en vrouwen de kennis over hun lijf geven die zij veel eerder hadden moeten krijgen. Ik  wil mensen empoweren met kennis, omdat ik geloof dat dit een belangrijke sleutel is tot zelfontplooiing.

DYL_Illustraties_Website_wekwijze-04.png

Mijn kracht zit in mijn vrije manier van denken.  De nadruk op vrijheid is typerend voor mijn werkwijze. Door in alle openheid taboes te bespreken creër ik een veilige ruimte waarin mensen ongehinderd kunnen denken, dromen en spreken en zo dichterbij zichzelf kunnen komen. 

 

Wie ben jij, wanneer je alle maatschappelijke kaders loslaat?

DYL_Illustraties_Website-02.png
DYL_Illustraties_Website-05.png

VRIJHEID

VERTROUWEN

Vertrouwen in liefde en seks helpt ons om op een gezonde manier relaties en seksuele interacties aan te gaan. Vertrouwen in jezelf is nodig om te durven luisteren naar jouw eigen stem, om deze te eren en zo dichter bij jezelf te komen. Vertrouwen in jouw lichaam is nodig om te kunnen gaan genieten van je lichaam en om je lichaam meer op waarde te gaan schatten. Vaak is ons vertrouwen op een bepaalde manier geschonden. In mijn werk help ik je dit vertrouwen weer op te bouwen.

DYL_Illustraties_Website_16.png
bottom of page